Generalforsamling for Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus 16. marts 2022

Beretning for 2021:

Kære støttemedlemmer - sidste års beretning startede jeg med et ønske om, at næste års generalforsamling ikke blev forsinket på grund af Covid-19 pandemien. Ønsket er blevet hørt, og selv om Coronaen ikke er væk, så har vi dog alligevel fået lov til af afvikle årets generalforsamling indenfor vedtægternes rammer.

I starten af 2021 var alting jo lukket ned, og vi skal helt frem til den 12. marts, før vi finder en avisomtale om vores Medborgerhus – nemlig artiklen ”Køkken til flere og større arrangementer”. Vores gode ”moder” Holeby Medborgerhus a.m.b.a. havde forhandlet med Lolland Kommune om køb af skolekøkkenet fra den nedlagte Dannelunde Skole – selve købet og opsætningen har vi omtalt i flere nyhedsbreve. Det skete jo under selve nedlukningen, og mens dette skete, blev det besluttet, at vi selv ville stå for madlavningen til de fremtidige fællesspisninger. Axel Andersson havde samlet et madhold på 6 personer, som skulle stå for dette. På grund af nedlukningen gik der desværre lang tid inden madholdet fik vist os, hvad de kunne.

Det var også på det tidspunkt – nemlig den 21. maj hvor forsamlingsforbuddet var blevet hævet til 50 personer, at vi forsøgte at gennemføre den udsatte åbning af ”ViseVershuset” i det tidligere Tagpotten. Frygten for corona-smitten bevirkede dog, at der var så lille en tilslutning, at vi måtte aflyse åbningen. Hvornår det så sker, er endnu ikke besluttet.

Ude i den friske luft ved vores loppedepot og ved Café Valnødden gennemførte vi et stort loppemarked den 30. maj – resultatet kan ses af regnskabet. Når jeg nu nævner loppemarked, så vil jeg samtidig benytte lejligheden til at rose Cafégruppen for deres kæmpe store indsats med salg af loppeartikler – både fra depotet på Nystedvej og fra lokalerne ved Café Valnødden – uden deres indsats, havde vi ikke kunne overføre det store beløb til a.m.b.a.ét – så tak for en kæmpe indsats til jer.

Den 6. juni – også ude i den friske luft gennemførte vi et succesfyldt Cannonball-løb – et arrangement som det efterfølgende har været en god idé, at vi gentager nogle gange om året. Også denne gang havde Poul fra Dagli`brugsen sponseret de mange gode ting til depotet – tak til Poul for det.

De efterhånden traditionelle sommerferieaktiviteter for børn blev med stor succes gennemført i dagene den 28., 29. og 30. juni. Her blev der afviklet en masse sjove konkurrencer, og det sociale samvær var igen i højsædet.

Efter endt sommerferie startede vi op igen med et brag af en ”Genåbningsfest” fredag den 13. august. Der blev hygget med telte i gården, god mad fremstillet af madholdet, og der var harmonikamusik leveret af David Olsen og efterfølgende skøn musik fra Axels anlæg. De lækre pølser til grillen var sponseret af Slagter Engdahl – en stor tak for det.

Hen over sommeren gennemførte vi – igen ved hjælp af mange af jer medlemmer – salg af lodder til ”Bamselotteriet” under mottoet ”Kræft er ikke for børn” - det fine overskud kan ses af regnskabet. En stor tak for hjælpen skal lyde til jer som hjalp med salget – sammen er vi gode og sammen kan vi nå fine resultater.

Også i juni måned – den 18. juni fik vi så lov til at gennemføre vores generalforsamling omhandlende året 2020.

I slutningen af august måned deltog Støtteforeningen ved det årlige marked ved Pelikanen. Her var det cafégruppen som bemandede standen. Vejret var desværre ikke med arrangørerne, så det blev en meget våd dag.

I september måned den 15. havde vi vores mest velbesøgte fællesspisning – om det var menuen med stegt flæsk og persillesovs eller det efterfølgende bankospil som trak, forbliver et ubesvaret spørgsmål. De mange flotte gevinster var velvilligt sponseret af områdets handlende og virksomheder – en stor tak skal I alle ha`.

Kort efter den vellykkede fællesspisning afholdt vi endnu et loppemarked den 18. september – det store arbejde med at slæbe de store og tunge loppeartikler ud fra depotet blev desværre ikke belønnet med et stort besøg af kunder. Til gengæld havde cafégruppen meget travlt i Caféen – her var der et stort rykind af folk, som ville handle smånips og hygge ved grillen.

I oktober måned havde vi igen fællesspisning – den gang med besøg af repræsentanter fra REFA. De gjorde os noget klogere på den kommende nye affaldssortering.

Den 24. oktober gennemførte vi endnu et Cannonball-løb med stor tilslutning og igen med alle forfriskninger sponseret af ham brugsmanden Poul – igen skal lyde en stor tak. Løbet blev afsluttet med, at Team Tvilling dannede den berømte ”Cancer Blomst” – et uforglemmeligt øjeblik.

Nogle få dage efter løbet fik vi så endelig lov til at gennemføre den udsatte koncert med Rainbow Gospel fra Maribo. Gymnastiksalen var fyldt til sidste stol og det blev til en fantastisk aften med livsbekræftende sang og musik – noget vi havde savnet gennem lang tid.

Nøjagtigt en uge efter denne fantastiske koncert, blev gymnastiksalen endnu engang fyldt til bristepunktet. Årsagen hertil var, at vi havde fået tildelt en koncert under ”Spil Dansk” ugen. Nu var det ikke en hel flok glade sangere, der trådte op på scenen men de to trubadurer Peter Vesth og Kristian Rusbjerg. De gav en times forrygende koncert og publikum sang med på alle de kendte sange. Det blev således til to meget vellykkede arrangementer på bare to uger, og det gav gode indtægter til Støtteforeningen.

I løbet af efteråret gennemførte vi igen med hjælp fra jer medlemmer salg af lodsedler – denne gang var det Klovnelotteriet som støtter de Danske Hospitalsklovne, som blev solgt. Igen gav det et flot overskud til Støtteforeningen – så tak for hjælpen til alle jer som enten solgte eller købte lodder – vi håber, at I vil hjælpe til igen i 2022.

I samarbejde med a.m.b.a.´et var der i starten af november måned indbudt til et stort vælgermøde for at de nye og gamle byrødder kun få lov til at fortælle os om deres politiske gøren og kunnen. Mødet blev ganske velbesøgt og der måtte i flere omgange sættes yderligere stole op. Det var i øvrigt et møde, som havde pressens opmærksomhed og vi fik en god omtale. Når jeg nu nævner pressen, vil jeg benytte lejligheden til at takke fotografer og journalister på Folketidende for det gode samarbejde og for deres store interesse for Holeby Medborgerhus. Vi har gennem tiden fået en udsøgt presseomtale, og vi håber, at det må fortsætte i fremtiden.

Ved fællesspisningen i november måned havde vi ikke noget specielt indslag efter spisningen – vi havde i stedet valgt at synge nogle sange fra den gamle højskolesangbog. Akkompagneret af Kirsten Kjærs klaverspil (klaveret trænger i øvrigt til at blive stemt) blev gymnastiksalen fyldt med mange forskellige ”amatør-toner”. Der var efterfølgende stor ros fra det syngende publikum for initiativet til at synge efter spisningen – noget vi vil gentage til kommende fællesspisninger.

Årets næstsidste arrangement var Julemarkedet i Holeby Hallen i den sidste weekend i november – her havde cafégruppen bestilt en stand og fyldt bordene med alverdens nisser og juleting – flot så det ud, og der blev da også solgt en del. Markedet var dog ikke så velbesøgt, som arrangørerne havde håbet på – det var nok igen den der Corona, som spillede ind.

Cafégruppen har også gennem året holdt caféen åbent hver tirsdag og søndag, når det har været tilladt, og deres nyeste tiltag ”Den Hemmelige Gæst” er et spændende initiativ, som er blevet taget godt imod – der er dog fortsat plads til flere gæster i den hyggelige café.

På årets sidste dag den 31.12. gennemførte løbegruppen årets sidste arrangement, nemlig ”Nytårs-Cannonball-løbet”. Her blev der løbet halvmaraton og forskellige andre distancer. Der var en ganske pæn tilslutning på denne årets sidste dag og behøver jeg at sige det………………igen havde den gode brugsuddeler Poul fra Dagli`Brugsen sponseret hele molevitten inklusive bobler, så deltagerne kunne skåle godt nytår med hinanden – tak endnu en gang til Poul og tak til de frivillige, som havde bagt kransekage.

Igennem bestyrelsens beretning har jeg valgt kun at omtale den aflyste genåbning af ”ViseVershuset” – der har dog været et par yderligere aflysninger, som jeg har valgt ikke at omtale, fordi aflysninger jo er negativt ladet.

Når vi nu her afslutningsvist ser tilbage gennem 2021, og når vi om lidt ser på regnskabet, så har det trods alt ikke været et så dårligt år. Økonomien i Støtteforeningen er ganske fornuftig, og vi har kunnet tillade os, at investere i et nyt højtaleranlæg og en ny transportabel scene på 16 m2 – en investering som samlet har kostet omkring 30.000 kroner. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er en god investering i fremtiden, og at vi alle vil få glæde af de to ting til vores kommende arrangementer.

Til sidst vil jeg, bestyrelsen og alle i Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus takke jer medlemmer for jeres store opbakning og støtte – som jeg har sagt før - uden jer intet Medborgerhus. Når det så er sagt, så vil jeg også opfordre jer til at hjælpe til med at skaffe endnu flere medlemmer, så vores fællesskab kan blive endnu større – der må være nogle Holeby-borgere derude, som vi kan få med i dette gode fællesskab.

Til alle de frivillige som har hjulpet til gennem året, skal også lyde en stor tak – uden jer kunne vi ikke ha´ gennemført det, vi har gjort.

Tak til alle vores dejlige sponsorer, som har gjort det muligt at gennemføre de forskellige arrangementer med et flot overskud. Der skal også lyde en stor tak for godt samarbejde gennem endnu et år til mine bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne af styregruppen samt til Aktivitetsudvalget og Cafégruppen som står for det store planlægningsarbejde med og omkring de forskellige arrangementer. En stor tak skal også lyde til min hustru Anne – du har jo været med siden opstarten, så tak for indsatsen indtil nu. Også en tak til Axel for den tid, du deltog i bestyrelsesarbejdet. Axel har selv valgt at træde ud af bestyrelsen, men han er stadig meget aktiv i Holeby Medborgerhus – både som pedel og som formand for madholdet.

Med disse ord vil jeg overgive bestyrelsens beretning for året 2021 til generalforsamlingens forhåbentlige godkendelse.

På bestyrelsens vegne Søren Bursche Formand for Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus

16. marts 2022